Neem contact op

Werkzaamheden

Van Oord Klepelen
Groen onderhoud
De werkzaamheden van Team Rijntakken voor groen onderhoud bestaan uit maaiwerkzaamheden, snoeiwerkzaamheden en rooiwerkzaamheden.
Lees meer
Team Rijntakken Neder-Rijn Bakenhof
Civiele werken en geulen
Team Rijntakken voert civieltechnische werkzaamheden uit aan kleine, waterkerende objecten in de uiterwaarden. Daarnaast baggeren wij de nevengeulen in ons werkgebied.
Lees meer
Zwerfafval natuur Rijntakken
Zorgplicht op staatsgronden
Zorgplicht betekent dat de gronden veilig te gebruiken moeten zijn voor mens en dier. Ook overheden hebben als grondeigenaar deze zorgplicht.
Lees meer