Neem contact op
#weDOENut

Wat is de functie van uiterwaarden?

Een uiterwaard is het gebied dat tussen de rivier en de dijk ligt. De uiterwaarden langs de grote rivieren hebben een belangrijke functie voor de veiligheid bij hoogwater. Bij hoogwater lopen de uiterwaarden onder tot aan de winterdijken. De rivier krijgt hierdoor extra ruimte. Het water wordt zo snel en veilig afgevoerd naar zee. Daarnaast vormt de uiterwaard een belangrijk leefgebied voor planten en dieren.

Rijkswaterstaat is vanuit de Waterwet verantwoordelijk voor het onderhoud van de uiterwaarden langs de grote rivieren. Goed beheer van de uiterwaarden is belangrijk voor de veiligheid van de mensen in het rivierengebied én voor de daar aanwezige natuur. Dit is een complexe opgave met een oppervlakte van 64.000 hectare. Rijkswaterstaat werkt met het Waardengedreven OnderhoudsContract Uiterwaarden (WOCU) samen met opdrachtpartners aan veilige en natuurlijke uiterwaarden. Rijkswaterstaat heeft de uiterwaarden opgedeeld in 3 percelen (IJsselRijntakken en Maas). Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor de selectie van de opdrachtpartners.

Rijkswaterstaat heeft voor het perceel Rijntakken een consortium geselecteerd voor het beheer en onderhoud van deze uiterwaarden. In dit perceel vallen de rivieren, Nederrijn, Lek, Waal, en de Merwede. Het consortium bestaat uit Van Oord, Rebel, Witteveen+Bos, Prop beplantingswerken en digitale partners. Samen met Rijkswaterstaat vormen wij Team Rijntakken

Werkgebied Rijntakken

Er zijn veel verschillende grondeigenaren. Naast de Staat (de gronden die Rijkswaterstaat beheert) kunnen bijvoorbeeld ook natuurbeherende organisaties, zand- en grindbedrijven, particulieren, waterschappen en gemeenten grond in eigendom hebben.

Op deze kaart ziet u het gebied waar Team Rijntakken het onderhoud in de uiterwaarden langs de Nederrijn, Lek, Waal en Merwede uitvoert.

PlanningBinnenkort vindt u hier de planning van onze werkzaamheden.

Samen werken wij aan het onderhoud van de Rijntakken

Wilt u een vraag stellen? Of wilt u met ons in contact komen? Wij helpen u graag.

Team Rijntakken voor onderhoud van de uiterwaarden langs de Nederrijn, Lek, Waal en Merwede. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Team Rijntakken voor onderhoud van de uiterwaarden langs de Nederrijn, Lek, Waal en Merwede. We zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.