Neem contact op
Team Rijntakken Neder-Rijn Bakenhof
Team Rijntakken trekker

Civiele werken en geulen

Team Rijntakken voert civieltechnische werkzaamheden uit aan kleine, waterkerende objecten in de uiterwaarden. Daarnaast baggeren wij de nevengeulen in ons werkgebied.

Werkzaamheden aan kleine waterkerende objecten als sluizen, stuwen en keringen
In de uiterwaarden staan kleine, waterkerende objecten zoals sluizen, stuwen en keringen. We keuren deze objecten periodiek. Het uitgangspunt is dat het object beschikbaar (bruikbaar) moet blijven, dit betekent dat het moet werken. Wanneer een object niet voldoet aan de eisen, bekijken we welke acties er moeten worden ondernomen. Mochten onderdelen bijvoorbeeld kapot zijn, dan vervangen we deze onderdelen. Daarnaast kan de doorstroom verminderd zijn, doordat er vuil in het object zit (zoals takken, bladeren en afval). Wij verwijderen dit vuil zodat de objecten weer volledig kunnen doorstromen.

Baggeren van nevengeulen
In ons werkgebied zijn er enkele nevengeulen die op diepte gehouden moeten worden om te voldoen aan de waterveiligheid. Geulen die op korte termijn aangepakt worden zijn de geulen in de Bakenhof in Arnhem, in de Passewaaij in Tiel en in Ewijk bij Nijmegen. Hierbij wordt aangezand materiaal verwijderd zodat er meer waterberging is in tijden van hoogwater.