Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit en houdt daarom nevengeulen van de grote rivieren op diepte voor een goede doorstroming.