Neem contact op
Bakenhof onderhoud nevengeul

Bakenhof – onderhoud nevengeul

Locatie: Bakenhof, Arnhem

Achtergrond

In de Bakenhof in Arnhem ligt er naast de Nederrijn een nevengeul. Door de stroming van de Nederrijn wordt er aan de zuidelijke ingang van de geul grond meegenomen dat zich op meerdere plekken in de nevengeul afzet. Gedurende de afgelopen jaren is de nevengeul minder diep geworden door deze afzetting. Daarnaast ontstaan er in de geul juist plekken waar de geul te diep wordt (erosiegaten). Hierdoor wordt de bodem van de geul onregelmatig en wordt verdere afzetting van de grond bevorderd. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de hoogwaterveiligheid en waterkwaliteit en houdt daarom nevengeulen van de grote rivieren op diepte voor een goede doorstroming. Vanaf 18 september 2023 start team Rijntakken met het uitdiepen van de geul.

Wilt u meer informatie over team Rijntakken?  

Werkzaamheden

De grond die uit de nevengeul wordt gebaggerd wordt tijdelijk op de oever tussen de geul en de Nederrijn gelegd. Met de vrijkomende grond worden diepe erosiegaten in de geul gedempt, zodat de bodem van de geul weer gelijk wordt. Daarnaast wordt deze grond gebruikt om een deel van de oever te versterken. Door deze versterking en het gelijk maken van de bodem van de geul wordt het proces van grondafzetting geremd. De overgebleven grond wordt afgevoerd naar de Verlengde Nieuwe Haven, aan de overkant van de Nederrijn. Deze haven wordt met de gebaggerde grond gedempt.

Kiepkarren vervoeren de grond van de Noordoever naar de kraan en de ponton, waar de grond wordt overgebracht in drijvende bakken op het water. Een stuwboot vervoert deze bakken vervolgens naar de haven. Daar wordt de grond met een kraan verplaatst in een kiepkar, die verder de haven in rijdt en de grond op de juiste plek lost.

In totaal wordt ongeveer 13.000 m3 grond verplaatst naar de haven, dit staat gelijk aan ongeveer 50 keer heen en weer varen.

Deze werkzaamheden duren naar verwachting 6 weken. Tijdens deze periode blijft het fietspad over de Malburgse Bandijk toegankelijk. De uiterwaarde tussen de nevengeul en de Nederrijn wordt afgesloten, zie de rode markering op de afbeelding hierboven. Dit werkgebied is tijdelijk niet toegankelijk in verband met veiligheid, zoals rijdend materieel en mogelijk instabiele oevers. Wandelen buiten de paden is in de uiterwaarden niet toegestaan.


Na het uitvoeren van onderhoud aan de nevengeul is er in week 41 gestart met de afvoer van de overgebleven gebaggerde grond naar de Verlengde Nieuwe Haven aan de overkant van de Nederrijn.

Planning

Week 36 – 37 aanvoer materieel en inrichting werkomgeving, inclusief afsluiting werkgebied

week 38 – 39 baggeren en aanvullen erosiegaten

week 40 – 41 baggeren en herstellen oevers

week 40 – 44 baggeren en grond afvoeren naar Verlengde Nieuwe haven

week 45 – afvoer materieel en herstellen werkgebied